Articles

BIM i praktiken från en arkitekts arbetsvardag

En bra och välformulerad BIM-manual underlättar samverkan mellan arkitekter, projektörer och konsulter. För Puck Jansler på Carsten Andersson arkitekter är ARCHICAD ett givet verktyg för att uppnå manualens krav.

På Carsten Andersson arkitekter i Malmö lever man och andas BIM. Så länge som Puck Jansler, en av de fem arkitekterna på byrån, kan minnas har 3D alltid funnits med i bilden.

"ARCHICAD har varit med i vår verksamhet sedan mitten av 1990-talet", säger Puck. "Det har visat sig vara ett smart drag eftersom Graphisoft ligger i framkant när det gäller utvecklingen av BIM. Och där vill vi också vara."

Idag är man främst verksam inom byggnadsarkitektur som flerfamiljshus och kontorsbyggnader.

BIM-arbetet i praktiken

Hjärtat i projektsamarbetet är BIM-manualen som beställaren tillhandahåller och är ett slags samarbetsavtal för hur projektet ska fungera.

"Har vi synpunkter på manualen så reder vi ut eventuella frågetecken med BIM-samordnaren, det kan till exempel handla om hur mycket information som förs in i modellen."

Att arbeta transparent och öppet är en självklarhet.

"Idag handlar det inte om vilket program man ritar i. Fokus är istället på hur informationen ska kunna delas med hjälp av IFC-formatet för att få en effektiv process, oavsett om man jobbar i ARCHICAD, Revit eller andra programvaror."

Hur fungerar BIM-arbetet i praktiken? Arkitektbyrån står för den grundläggande modellen och varje projektör tar fram sin egen IFC-modell och alla modeller samlas i den gemensamma projektplatsen. Puck kan då studera övriga projektörers modeller och ge synpunkter om något ska justeras. I samordningen stimuleras tankeutbytet mellan kompetensområdena och problem undviks tidigt. I byråns projekt har BIM-samordnaren en betydelsefull roll för att övervaka så att de levererade modellerna uppfyller manualens krav. En uppgift är att vara observant på kollisioner där Puck lyfter fram Solibri som ett verktyg för den uppgiften.

För att kvalitetssäkra modellens data och göra rätt från början använder Puck och hennes kollegor en särskild funktion i ARCHICAD, som kallas favoritobjekt. "Där kan objektets inställningar bli användbara i nya projekt så fort det startas. Vi jobbar mycket med att förkorta processen och minimera fel", säger hon.

Mängdning både tidigt och senare i projektet

BIM-manualens krav varierar från projekt till projekt och hör ihop med vilken typ av information som beställaren anser är viktig. Bim-manualen styr därför i hög grad utformningen av modellens datainnehåll och följaktligen också byråns arbete i ARCHICAD. Är mängdning ett sådant område ska objekten kodas utifrån det som stadgas i manualen, som till exempel BIP-koder.

"Varje objekt ges rätt kod i ARCHICAD. Objektet har en inställningsruta i programmet för koden. Om något objekts data skulle ändras finns en fiffig funktion i programmet där jag söker objekten med just de specifika parametrarna och kan ändra alla samtidigt istället för att leta upp var och en".

"Kodningen kan användas för att mängda kommande avrop. Men det kan också vara en hjälp tidigt i projekteringen," tror Puck.

"Vi har diskuterat möjligheten att skicka med modellen i upphandlingsskedet. Då kan beställaren eller entreprenören göra en översiktlig mängdning och grovt uppskatta projektets ekonomi."

Med modellen på byggarbetsplatsen

Nyttan med BIM är inte bara att arkitekternas samverkan med andra projektörer förenklas. Puck berättar att modellen också har en uppgift ute på byggarbetsplatsen.

"Vi vill gärna få ut informationen på siten. Med programmet BIMx i en surfplatta finns våra ritningar i 2D i pdf:er som har korsreferenser till ARCHICADs 3D-modell. Om man ute på bygget klickar på ett fönster i modellen så får man upp ritningen och kan granska olika detaljer. Det är fantastiskt!"

Men BIM tar inte slut där. Modellen fortsätter sitt liv i förvaltningen. När huset förändras, byggs till eller modifieras för nya behov måste också modellen uppdateras.

"Våra arkiverade modeller är guld värda när man till exempel ska göra en ombyggnad av ett kontor. Man har då en utmärkt grundmodell att testa olika förslag i, förslag som sedan enkelt kan visualiseras och kommuniceras till en potentiell hyresgäst. Har man dessutom tillgång till alla projektörers modeller kan man se hur exempelvis rörledningar är dragna utan att behöva göra åverkan på huset".

BIM handlar också om det interna arbetet på byrån.

"Vi är ett sammansvetsat gäng där alla är hemma i vårt redskap, ARCHICAD. Det gör att vi kan effektivisera och optimera vår process så att vi levererar rätt och inte överarbetar".

Det är essensen i BIM. När alla projektdeltagare tar ansvar och har rätt information underlättas det kreativa, transparenta samarbetet som varje byggprojekt så väl behöver.

Author image

About Love Janson

Love Janson is a communication strategist at ComWise AB. He has a BA degree in communication from Halmstad University.
  • Sweden