Articles

BIM skaber overblik på 37,500 m2 stort projekt i Rødovre

CG Jensen er en af Danmarks førende entreprenører inden for alle aspekter af teknik og rådgivning. Den 600 mand store virksomhed er ansvarlig for en række af landets største havne- og anlægsprojekter med kunder som blandt andet Vejdirektoratet og Banedanmark. De er også involveret i en række større byggerier, blandt andet Rødovre Port, en 37.500 m2 ny bydel, der er under opførelse ved Rødovre station.

Hos CG Jensen favner man bredt og hjælper bygherrer gennem alle byggeriets faser og i alle tænkelige entrepriseformer – både i Danmark og internationalt. ”Vi skal kunne matche hvem som helst inden for alle aspekter af teknik og rådgivning,” fortæller Henrik Graversen, der er ingeniør og projektleder i CG Jensen, Anlæg Vest. ”Vores medarbejdere består hovedsageligt af ingeniører, men vi har for eksempel også maskinførere ansat, der er oplært helt fra bunden uden nogen former for teknisk baggrund, så vi favner bredt.”

Eksperimenterer med BIM

Helikopterplatforme, Tivoliforlyster, anlægs- og havneprojekter rundt omkring i Danmark og internationalt. Man bliver nærmest forpustet, når man hører om de mange forskellige projekter, CG Jensen er involveret i – og som seneste skud på stammen har CG Jensen nu også fået deres egen gartnerafdeling. Selv om CG Jensen aktuelt blot benytter BIM på udvalgte projekter, mener Henrik Graversen, at BIM og 3D modeller skaber værdi for alle involverede parter.

”Når vi laver noget for Banedanmark, er der rigtigt mange arbejdsprocedurer omkring sikkerhed og jording af maskiner med mere. Med BIM kan vi levere en gennemgang, der trin for trin viser, hvordan byggeriet vil forløbe på pladsen, og hvor langt der er mellem maskinerne og banernes køreledninger, hvilket er essentielt, når man arbejder med jernbaner. Jeg finder gravemaskiner som 3D-objekter på nettet og retter dem til, så de ser rigtige ud,” fortæller han. ”Branchen er vant til at få denne type arbejdsprocedurebeskrivelser tilbage fra bygherren mange gange, før den bliver godkendt, men vores gik igennem i første hug på Rødovre Port. Det er helt sikkert på grund af det forarbejde, vi har lavet i 3D med pointcloud-scanninger. Vi samlede alt i én Archicad-fil, hvor man kunne tage mål i modellen, når der var tvivlsspørgsmål.”

500+ boliger 12 minutters togkørsel fra hovedbanen

Det er ikke bare antallet af projekter CG Jensen er involveret i, der kan tage pusten fra en. Der er også omfanget, hvilket Rødovre Port er et godt eksempel på. Det 37.500 m2 store kombinerede bolig- og erhvervsbyggerier er aktuelt under opførelse og grænser ud til Rødovre S-station. Henrik Graversen fremhæver, at det er svært at bygge tæt på eksisterende infrastruktur, da alt, hvad der har indflydelse på banens stabilitet, ikke må røres, ligesom alt skal være levetidssikret til 120 år.

”På Rødovre Port har BIM været et vanvittigt stærkt værktøj. Det startede med at vi tog pointclouden ind i Archicad ― i første omgang bare for at kigge og skabe os et overblik over området og byggepladsen. Efterfølgende har vi bygget mere til i modellen,” fortæller Henrik Graversen. ”BIM er jo ikke bare 3D, men en form for rygrad, der gør det muligt at koordinere projektering, beregning, simulering og visualisering. På Rødovre Port har vi modelleret alt spuns, og alle de ankre, som var placeret på kryds og tværs i terræn tæt på banen. Ved at anvende 3D setup´pet fra BIM-modellen kunne vi analysere på samvirkning mellem spuns, anker-stræk og jordankre i FEM-design, og sparede derfor en 7-8 ankre alene på langsiden af byggegruben. Det er altså ankre, som skal bores, fæstnes og støbes, hvilket er en kostbar proces. Blot denne besparelse har dækket udgifterne for alt arbejdet med at opbygge 3D-modellen, og det er bestemt ikke den eneste økonomiske optimering 3D modellen har resulteret i.”

Digital tvilling optimerer projektet

Projektet er en totalentreprise med CG Jensen som totalentreprenør, mens Arkitema er arkitektrådgivere, Oluf Jørgensen rådgivende ingeniører varetager ingeniørydelserne med Gefion Group som bygherre.

Som totalentreprenør er CG Jensen er ´One point of entry´ på projektet og varetager denne rolle via deres byg-division. Bygningens mere end 500 boliger er fordelt over 21 etager, så alting bliver hurtigt komplekst. ”For at vi kan projektere funderingen, har vi modtaget bygningen som IFC-fil, som det er nemt at linke ind i 3D modellen, så vi løbende kan erstatte vores model med nye versioner af projektet. Det fungerer problemfrit, når man først har koordineret nulpunkterne i modellen, hvilket er et vigtigt udgangspunkt. Selv i 2020 er der aldrig overensstemmelse mellem parternes nulpunkter i deres 3D-modeller,” undrer Henrik Graversen sig over. BIM resulterer i at CG Jensen altid har en opdateret og brugbar digital tvilling af byggeriet, hvilket skaber potentiale for løbende optimering af byggeriet. ”I en totalentreprise arbejder man ofte med en rullende projektering. Det betyder, at intet er færdigprojekteret, når vi går i jorden. Med 3D og BIM er der mange muligheder for at entreprenøren kan optimere byggeriet i takt med rådgiverne projekterer, hvilket både kommer byggeriet, de kommende beboere, Rødovre og bygherren til gode,” fremhæver Henrik Graversen.

Stort potentiale i BIM og 3D modellering

Han ser lyst på fremtiden med BIM og 3D modellering, men erkender også, at der er et stykke vej inden man kan bygge helt uden papirtegninger. ”Der er mange på pladsen som er flasket op med at kigge på en tegning. Når vi får et nyt projekt ind, er der stadig nogen der gerne vil have tegninger på et printet tegningssæt – det virker lidt old school.” Det er heller ikke alle eksterne samarbejdspartnere, der arbejder med BIM, så der ligger der også et stort potentiale for forbedring, hvilket også gælder CG Jensens egen organisation. ”Vi er foreløbig en lille udvalgt flok som arbejder med BIM i CG Jensen. Flere kan godt håndtere 3D, f.eks. i Solibri, og der er lige så stille en vækkelse i gang. ”Jeg tror det går rigtigt stærkt fra nu af…” afslutter Henrik Graversen.

Author image

About Thomas Graabæk

Thomas Graabæk has been working 10 years as an architect, with a clear interest in the digital tools used for sketching and detailing, but also with 3D modeling and visualization. Since 2006 he has been working as a BIM Manager, and his main focus has been BIM in general and particularly OpenBIM, trying to bridge collaboration between disciplines and software platforms.
  • Denmark